glavni transport

F - glavni transport

Na glavni transportni progi ob Moring jašku na 7. obz. so postavljena različna transportna sredstva - razni tipi jamskih vozičkov in lokomotiv. Ogledati si je možno tudi strojnico dvigala Moring z izvaževalnim strojem, ki je služil za transport materiala in ljudi po jašku.

close window

Novice

Video vsebine

Mnenja obiskovalcev