Ogled muzeja

 

Muzejske zbirke vsebujejo ogled zbirke mineralov, rudnin, jamomerske pisarne, reliefa, predstavili vam bomo tudi bivanjsko kulturo rudarjev s pomočjo rudarskega stanovanja, ter fotografije avtorja Maksa Kunca. 

Rudarsko stanovanje: Prikaz bivanjske kulture mežiških rudarjev pred II. svetovno vojno

vhod
Zgradbo na Glančniku, v kateri je danes urejen muzej, so leta 1928 zgradili angleški lastniki rudnika. V pritličju in prvem nadstropju so se nahajali upravni prostori, v drugem nadstropju pa stanovanja za rudarske nadzornike.

muzej 01
V enem izmed nekdanjih stanovanj, smo uredili muzejsko postavitev stanovanja rudarske družine.

 

muzej 03
Da bi čim bolje predstavili bivanjsko kulturo mežiških rudarjev v obdobju pred drugo svetovno vojno, smo v ta namen uredili vežo, kuhinjo in spalnico.

muzej 10
Opremo prostorov in predmete, ki so jih v večini zbrali prebivalci Mežice in okolice, dopolnjujejo lutke, ki jih je izdelal akademski slikar Boni Čeh.

 

Zbirka rud, mineralov in fosilov

galenit
Rudni minerali so tudi industrijska surovina, ki so v naravi redki in jih je težko najti. Ravno na območju med Peco in Uršljo goro pa so bile v triasnih apnencih velike koncentracije le-teh

sfalerit
Dolga tri stoletja so na tem območju odkopavali svinčevo in cinkovo rudo, ki so jo najprej našli na površju, nato pa so ji sledili globoko v notranjost zemlje.

 

kristal
Del tega, kar se je skrivalo v podzemlju Pece in nam priča o neizmernih kreacijah narave, vam predstavljamo v zbirki rudarskega muzeja.

wulfenit in kalcit
Glavna rudna minerala mežiški rudišč sta galenit (PbS) in sfalerit (ZnS), ki skupaj s prikamnino apnencem ali dolomitom tvorita zanimive strukture.

 

biseri
Poleg rudnih mineralov so bili v mežiških rudiščih prisotni tudi številni drugi minerali. Med njimi je najbolj znan in cenjen wulfenit (PbMo4), ki sodi med sorazmerno redke minerale. V Evropi je rudnik Mežica poznan kot najbogatejše nahajališče wulfenita.

fosil
V zbirki pa so razstavljeni tudi kosi kalcita, cerusita smithsonita, hidrocinkita, desclosita, greenockita in fosilov, ki so bili najdeni v okolici Mežice.
 

pantohraphPri napredovanju rudarskih del so se morali izmeriti in izrisati vsi jamski prostori. Vse podatke so beležili na jamskih kartah. Vse od začetka rudarjenja so se izdelovali načrti rovov in odkopov, dela so se sproti vnašala na karte, med katerimi je najstarejša ohranjena iz leta 1786. V jamomerski sobi so poleg jamskih kart razstavljeni tudi predmeti, ki so jih jamomerci uporabljali pri svojem delu. Ogledate si lahko tudi pantograf; pripravo za povečevanje in pomanjševanje kart in teodolit; napravo za mirjenje kotov v jami.
 

 

Zbirka fotografij naravoslovnega fotografa Maksa KUNCA

muzej fotografije 1Zbirka kot celota predstavlja zanimiv dokumentarni pregled lokalne mikroflore in faune. Poleg bogatega fotografskega opusa in fotografske opreme, so razstavljeni tudi avtorjevi dnevniki, v katere je 23 let beležil svoja opažanja v angleškem jeziku. Zbirka pa je opremljena tudi s posebej zanjo napisano glasbeno spremljavo avtorja Boštjana Perovška.

muzej fotografije 2

Dokumentarni film
 
V muzeju si je mogoče ogledati tudi dokumentarni film Podzemlje Pece: labirint v goro.

 

Novice

Video vsebine

Mnenja obiskovalcev